Redesign av nettsider for Effekt Ungdomsteater

Redesing og migrering av tidligere sider for Effekt Ungdomsteater (lokal gruppe, kultur, teater) til WordPress plattform med temaet Twenty Ten, mai 2011.