Vestregionen BPA

Opprettet ny portal for ansatte i OptimalAssistanse AS avdeling Vestregionen.

Styling og spesialprogrammering av timeregistrering for assistenter.